Naujienos 2017

Kovo mėnesį Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto (KTU SHMMF) Savivaldos mokymo centras surengė išvyką į Švediją pasisemti patirties ir žinių apie imigrantų integraciją. Išvyka organizuota projekto „Welcome to Europe: 3i – inclusion, integration & internationalisation“ pagrindu.

Specialistų praktikų ir mokslininkų delegacija iš Kauno miesto, Jonavos ir Panevėžio rajonų savivaldybių, kartu su atstovais iš KTU vyko į antrąjį projekto renginį Švedijoje, Malmėje, – seminarą įtraukties tema „Together for Inclusion“.

Malmėje, kur trečdalis miesto gyventojų yra imigrantai, Lietuvos atstovų laukė įkvepiantys pranešimai imigrantų sveikatos, socialinės rūpybos, darnios bendruomenės kūrimo, jaunimo įtraukimo temomis. Vizito dalyviai išgirdo realias sėkmingo imigrantų integravimo istorijas ir pavyzdžius, kuriems neretai įtakos turėjo vietos gyventojų iniciatyvos ar sėkmingo tarpinstitucinio bendradarbiavimo rezultatai.

„Pamačius, kaip kitose šalyse vyksta pabėgėlių integracija, švedams pasidalinus gerąja patirtimi, tikrai lengviau įvertinti mūsų šalies situaciją. Žinoma, švedų ir mūsų problemos bei galimybės šioje srityje skiriasi, tačiau norisi kai kuriuos dalykus pritaikyti ir Lietuvoje“, – sakė Kauno miesto savivaldybės Socialinių paslaugų skyriaus vyr. specialistė Eglė Jaudegienė.

Jos teigimu, Malmėje veikiantis Jaunimo (bendruomenės) centras, kuriame laiką po pamokų kartu su kitais moksleiviais leidžia pabėgėlių vaikai, yra miesto traukos centras. Vaikai mokomi socialinių įgūdžių, turi galimybę nemokamai užsiimti sportine ir ugdomąja veikla, skatinamas jų savarankiškumas: „Tai – įkvėpiantis integracijos-įsijungimo į visuomenę pavyzdys ir iniciatyva, parodanti, kad nedidelis pastatas ir sąlyginai nedidelės sąnaudos gali atnešti didelę naudą integracijos procesuose.“

„Svarbu, kad dirbantys žmonės mylėtų savo darbą, nes tai atneša labai didelę pridėtinę vertę“, – po seminaro Malmėje nauja patirtimi džiaugėsi E. Jaudegienė, kuriai antrino ir kolegės iš kitų savivaldybių.

SHMMF Viešosios politikos ir administravimo instituto Teisės grupės lektorė Ramunė Miežanskienė, prisijungusi jau prie dviejų projekto seminarų, pažymi, kad dalyvavimas tarptautiniame projekte tiek mokslininką, tiek praktiką praturtina visapusiškai.

„Susipažįstama su naujomis tų pačių reiškinių, tik kitoje šalyje, aiškinimo ar vertinimo pusėmis. Remiantis naujai įgyta patirtimi, mokslininkai tiria ir aiškinasi, kokios yra to priežastys ir pasekmės, o praktikai semiasi patirties vertindami naujus, o svarbiausia – sėkmingus ir pasiteisinusius – veikimo modelius,“ – teigia R. Miežanskienė.

Švedijoje kovo mėnesį projekto partnerių atstovai susitiko jau antrą kartą. Projekto „Welcome to Europe: 3i – inclusion, integration, internationalisation“ atidarymas 2016 metų rudenį vyko Kaune. Jo metu taip pat buvo surengtas seminaras-diskusija, kur savo šalių patirtimi dalijos projekto partneriai iš Italijos, Juodkalnijos, Lietuvos, Suomijos ir Švedijos.

Projektas, kuriuo siekiama kartu ieškoti sprendimų keisti neigiamą požiūrį į imigrantus bei identifikuoti geriausius būdus įtraukti ir integruoti juos į vietos bendruomenes, įgyvendinamas gavus ES programos „Europa piliečiams“ (angl. „Europe for Citizens“) finansavimą.

KTU Savivaldos mokymo centro direktorė Jolanta Vaičiūnienė džiaugiasi galimybe prisidėti prie šio projekto ir vertina naudingą patirtį, įgytą seminare Malmėje. „Dalyvavimas šiame renginyje mūsų fakulteto mokslininkams kartu su savivaldybių atstovais buvo puiki proga ne tik išgirsti gerąją švedų patirtį, bet ir savo akimis pamatyti vykdomus projektus. Vienas iš „Europa piliečiams“ programos tikslų yra suteikti galimybę šalims dalintis turima patirtimi, kartu spręsti kylančias problemas, ir tokiu būdu stiprinti ES“, – pažymėjo J. Vaičiūnienė.

Kitas projekto partnerių susitikimas numatomas rudenį, Juodkalnijoje, kur daugiausia dėmesio bus skiriama tautinių mažumų integracijai į visuomenę, pristatomos vykdomos iniciatyvos bei įgyvendinami projektai partnerių šalyse – Italijoje, Suomijoje, Švedijoje, Lietuvoje, Juodkalnijoje, Kroatijoje ir Serbijoje.

KTU atstovai

Gal turite klausimų?

Gal turite klausimų?

Mūsų adresas:
A. Mickevičiaus g. 37-104,
Kaunas, Lietuva, LT-44244
Darbo valandos:
Pirmadienis - Ketvirtadienis 8:00-17:00
Penktadienis 8:00-15:45
Šeštadienis - Sekmadienis Nedirbame