Naujienos 2015

KTU Savivaldos mokymo centras vykdo savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo mokymus pagal Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos finansuojamą projektą „Kauno regiono savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ (VP1-4.1-VRM-04-R-22-003).

2015 m. sausio-kovo mėn. buvo pravesti mokymai šiomis temomis:

 • „Strateginio planavimo teoriniai ir praktiniai mokymai“ (32 akad. val.);
 • „Viešieji pirkimai: dažniausiai pasitaikančios klaidos“ (8 akad. val.);
 • "Seniūnijos dokumentų rengimas ir tvarkymas" (16 akad. val.);
 • „Tarnybinis protokolas, etiketas ir įvaizdžio formavimas“ (16 akad. val.);
 • „Administravimas ir biuro valdymas“ (16 akad. val.);
 • „Naujų darbuotojų atranka, adaptacija organizacijoje. Gerosios patirties perdavimas/ES šalių praktika“ (24 akad. val.);
 • „Buhalterinės apskaitos tvarkymas pagal viešojo sektoriaus apskaitos finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS)“ (8 akad. val.);
 • „Strateginio planavimo teoriniai ir praktiniai mokymai“ (32 akad. val.);
 • „Projektų valdymas“ (80 akad. val.);
 • „Turtinių ir neturtinių teisių valdymas. Savivaldybių įmonių ir viešųjų įstaigų valdymas“ (16 akad. val.);
 • „Naujoji koncesijų direktyva“ (16 akad. val.);
 • "Viešieji pirkimai: naujovės ir praktinis taikymas biudžetinėje įstaigoje“ (8 akad. val.).

Gal turite klausimų?

Gal turite klausimų?

Mūsų adresas:
A. Mickevičiaus g. 37-104,
Kaunas, Lietuva, LT-44244
Darbo valandos:
Pirmadienis - Ketvirtadienis 8:00-17:00
Penktadienis 8:00-15:45
Šeštadienis - Sekmadienis Nedirbame