MIGRASCOPE

„Extending the Scope of Labour Market Integration of Immigrants“ (MIGRASCOPE)

HOME/2015/AMIF/AG/INTE/9159

 

„Imigrantų integracijos į darbo rinką plėtra“

Projekte dalyvauja Estijos (projekto koordinatorius), Lenkijos, Lietuvos, Nyderlandų, Slovėnijos, Švedijos, Vokietijos organizacijos, dirbančios migrantų integracijos srityje. Projektas įgyvendinamas 2017-2018 metais.

Projektą finansuoja ES Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas (2014-2020 m.).

KTU Savivaldos mokymo centras kartu su partneriais įgyvendina imigrantų integracijos į darbo rinką projektą MIGRASCOPE („Extending the Scope of Labour Market Integration of Immigrants“). Projekto tikslas yra didinti imigrantų įsidarbinimo galimybes ir skatinti jų integraciją darbo vietose, taip pat ir Lietuvoje.

Projekto metu bus parengtos elektroninės interaktyvios informacinės priemonės ir įrankiai darbdaviams ir imigrantams, norintiems įsidarbinti Lietuvoje. Bus organizuoti mokymai, išvykos, susitikimai darbdaviams, suteikiant galimybę mokytis darbo vietoje partnerėse šalyse, keistis patirtimi. Bus organizuoti mokymai esamiems ar būsimiems darbuotojams-migrantams. Projekto pabaigoje, remiantis atliktų tyrimų, įgyvendintų veiklų ir jų vertinimo rezultatais ketinama parengti rekomendacijas dėl migrantų integracijos į darbo rinką.

Įgyvendinamos veiklos:

 

  Kviečiame Lietuvos įmones ir organizacijas, besidominčias imigrantų įdarbinimo galimybėmis, susiduriančias su jų įdarbinimo iššūkiais, ar turinčias sėkmingos imigrantų integracijos darbo vietoje patirties dalyvauti projekto veiklose:

  • dalyvauti tarptautinėse stažuočių-darbo stebėjimo („work-shadowing“) išvykose partnerių šalyse susipažįstant bei stebint realią praktiką pasirinktoje verslo įmonėje ar viešojoje institucijoje;
  • priimti tarptautinių partnerių atstovus (verslo įmonių bei viešųjų institucijų) savo organizacijoje ir suteikti jiems galimybę įgyti imigranto integracijos darbo vietoje, sėkmingos adaptacijos kolektyve patirties;
  • dalyvauti darbdaviams skirtuose seminaruose-dirbtuvėse Lietuvoje, įgyjant žinių ir naujų gebėjimų integruojant darbuotoją (imigrantą) darbo vietoje savo organizacijoje;
  • dalyvauti darbdaviams skirtuose tarptautiniuose seminaruose-dirbtuvėse ir dalintis projekto metu įgyta patirtimi bei mokytis iš kitų šalių patirties;
  •       dalyvauti apklausose, siekiant išsiaiškinti abiejų pusių lūkesčius, kliūtis, egzistuojančius stereotipus imigrantų įdarbinimo Lietuvoje atveju ir išreikšti savo nuomonę šiuo klausimu, tai pat ir dėl kuriamų elektroninių įrankių bei priemonių.

Gal turite klausimų?

Gal turite klausimų?

Mūsų adresas:
A. Mickevičiaus g. 37-104,
Kaunas, Lietuva, LT-44244
Darbo valandos:
Pirmadienis - Ketvirtadienis 8:00-17:00
Penktadienis 8:00-15:45
Šeštadienis - Sekmadienis Nedirbame