MIGRASCOPE

„Extending the Scope of Labour Market Integration of Immigrants“ (MIGRASCOPE)

HOME/2015/AMIF/AG/INTE/9159

 

„Imigrantų integracijos į darbo rinką plėtra“

Projekte dalyvauja Estijos (projekto koordinatorius), Lenkijos, Lietuvos, Nyderlandų, Slovėnijos, Švedijos, Vokietijos organizacijos, dirbančios migrantų integracijos srityje. Projektas įgyvendinamas 2017-2018 metais.

Projektą finansuoja ES Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas (2014-2020 m.).

 

KTU Savivaldos mokymo centras kartu su partneriais įgyvendina imigrantų integracijos į darbo rinką projektą MIGRASCOPE („Extending the Scope of Labour Market Integration of Immigrants“). Projekto tikslas yra didinti imigrantų įsidarbinimo galimybes ir skatinti jų integraciją darbo vietose, taip pat ir Lietuvoje.

Projekto metu bus parengtos elektroninės interaktyvios informacinės priemonės ir įrankiai darbdaviams ir imigrantams, norintiems įsidarbinti Lietuvoje. Bus organizuoti mokymai, išvykos, susitikimai darbdaviams, suteikiant galimybę mokytis darbo vietoje partnerėse šalyse, keistis patirtimi. Bus organizuoti mokymai esamiems ar būsimiems darbuotojams-migrantams. Projekto pabaigoje, remiantis atliktų tyrimų, įgyvendintų veiklų ir jų vertinimo rezultatais ketinama parengti rekomendacijas dėl migrantų integracijos į darbo rinką.

Įgyvendinamos veiklos:

Migrantų gebėjimų ugdymas

Identifikuojami migrantų įsidarbinimo Lietuvoje lūkesčiai ir nusivylimai bei ieškoma sprendimų juos atliepti ir spręsti problemas. Rengiami ir dalijami informaciniai lankstinukai migrantams, pristatantys įsidarbinimo galimybes ir procesą mūsų šalyje ir skatinantys įsidarbinti (viso 400 lankstinukų, anglų bei keliomis labiausiai naudojamomis atvykėlių kalbomis). Organizuojami 3-4 praktiniai seminarai (mokymai) migrantams, ketinantiems įsidarbinti Lietuvoje. Kuriami vaizdo įrašai, pristatantys ir aptariantys migrantų įsidarbinimą Lietuvoje – migranto požiūris ir patirtys (5 vaizdo įrašai). Analizuojamos įgyvendintos veiklos ir įvertinamas rezultatų pritaikomumas.

Darbdavių gebėjimų ugdymas

Identifikuojami socialiniai, kultūriniai ir su darbinimu susiję skirtumai, kliudantys migrantams įsidarbinti bei darbdaviams – integruoti migrantus darbo vietoje. Identifikuojami darbdavių lūkesčiai, nusivylimai, mitai ir stereotipai, kurie galimai kliudo migrantų įsidarbinimą Lietuvoje ar neleidžia efektyviai valdyti migranto integraciją darbo vietoje. Kuriamas vizualus ir patogus informacijos įrankis ir priemonių rinkinys, skirtas darbdaviams, ketinantiems įdarbinti ar jau įdarbinusiems migrantą darbuotoją ir padėsiantis spręsti su išankstinėmis nuostatomis susijusias problemas bei palengvinti migranto įdarbinimą bei integraciją darbo vietoje. Organizuojami 2 praktiniai seminarai (mokymai) Lietuvos įmonėms ir organizacijoms, valstybinėms institucijoms, aptariant pagrindines migrantų įdarbinimo kliūtis, galimus sprendimus, suteikiant žinių ir didinant gebėjimus integruoti darbuotoją-migrantą darbo vietoje. Kuriami vaizdo įrašai, pristatantys ir aptariantys migrantų įsidarbinimą Lietuvoje – darbdavio požiūris ir patirtys (5 vaizdo įrašai). Analizuojamos įgyvendintos veiklos ir įvertinamas rezultatų pritaikomumas.

„Darbo stebėjimas“ („work-shadowing“) ir gerųjų praktikų rinkimas/dalijimasis

Skirta darbdaviams ir socialiniams partneriams (NVO, valdžios institucijoms ir kt.). Tikslas – suteikti galimybę mokytis iš kitų ES šalių patirties įdarbinant migrantus ir integruojant juos darbo vietoje. Taip pat – suteikti galimybę darbdaviams diskutuoti ir keistis „darbo stebėjimo“ stažuotėse įgyta patirtimi tiek Lietuvoje, tiek su tarptautiniais stažuočių dalyviais siekiant padidinti mokymosi rezultatus ir skleisti juos kitiems potencialiems darbdaviams. Projekto partnerių šalių įmonėms ir organizacijoms organizuojami „darbo stebėjimo“ („work-shadowing“) pažintiniai vizitai į partnerių šalis bei tarptautinis praktinis seminaras-susitikimas patirties pasidalijimui ir aptarimui Estijoje (Taline). Organizuojami 1-2 praktiniai seminarai Lietuvoje didesniam darbdavių ratui, pasidalijant įgyta patirtimi kitose šalyse. Remiantis surinkta informacija ir rezultatais rengiamas elektroninis gerųjų praktikų rinkinys.

Elektroninių paslaugų kūrimas

Tikslas – sukurti interaktyvią elektroninę paslaugą ir taip palengvinti į(si)darbinimo galimybes bei sumažinti kliūtis įsidarbinant bei įdarbinant migrantą. Vienas elektroninis įrankis supaprastins ir paspartins migranto įdarbinimą reguliuojančių teisės aktų supratimo procesą. Antras elektroninis įrankis padės migrantams, darbdaviams, socialiniams partneriams lengvai rasti ir gauti informaciją apie skirtingas su įdarbinimu susijusias paslaugas, pvz. kalbos mokymosi galimybes (pvz. kalbų mokyklos, savanoriškos iniciatyvos). Šiems įrankiams sukuriama mobili aplikacija ir organizuojamas viešinimo seminaras, skirtas pristatyti elektroninę paslaugą migrantams, darbdaviams, socialiniams partneriams, valdžios institucijoms, kt.

Projekto valdymas ir koordinavimas

Projekto koordinavimas ir valdymas, finansų valdymas, projekto komandos susitikimai ir ataskaitos, viešinimo veiklos.

  Kviečiame Lietuvos įmones ir organizacijas, besidominčias imigrantų įdarbinimo galimybėmis, susiduriančias su jų įdarbinimo iššūkiais, ar turinčias sėkmingos imigrantų integracijos darbo vietoje patirties dalyvauti projekto veiklose:

  • dalyvauti tarptautinėse stažuočių-darbo stebėjimo („work-shadowing“) išvykose partnerių šalyse susipažįstant bei stebint realią praktiką pasirinktoje verslo įmonėje ar viešojoje institucijoje;
  • priimti tarptautinių partnerių atstovus (verslo įmonių bei viešųjų institucijų) savo organizacijoje ir suteikti jiems galimybę įgyti imigranto integracijos darbo vietoje, sėkmingos adaptacijos kolektyve patirties;
  • dalyvauti darbdaviams skirtuose seminaruose-dirbtuvėse Lietuvoje, įgyjant žinių ir naujų gebėjimų integruojant darbuotoją (imigrantą) darbo vietoje savo organizacijoje;
  • dalyvauti darbdaviams skirtuose tarptautiniuose seminaruose-dirbtuvėse ir dalintis projekto metu įgyta patirtimi bei mokytis iš kitų šalių patirties;
  •       dalyvauti apklausose, siekiant išsiaiškinti abiejų pusių lūkesčius, kliūtis, egzistuojančius stereotipus imigrantų įdarbinimo Lietuvoje atveju ir išreikšti savo nuomonę šiuo klausimu, tai pat ir dėl kuriamų elektroninių įrankių bei priemonių.
 

Gal turite klausimų?

Gal turite klausimų?

Mūsų adresas:
A. Mickevičiaus g. 37-104,
Kaunas, Lietuva, LT-44244
Darbo valandos:
Pirmadienis - Ketvirtadienis 8:00-17:00
Penktadienis 8:00-15:45
Šeštadienis - Sekmadienis Nedirbame